CertRom

ORGANISM ACREDITAT RENAR PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII (conform ISO 9001) - SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - CERTIFICAT ACREDITARE SM025

ORGANISM ACREDITAT RENAR PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU (conform ISO 14001) - SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - CERTIFICAT ACREDITARE SM025

ORGANISM ACREDITAT RENAR PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (conform OHSAS 18001) - SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - CERTIFICAT ACREDITARE SM025

ORGANISM ACREDITAT RENAR PENTRU INSPECTIE SI CERTIFICARE IN AGRICULTURA ECOLOGICA (conform REGULAMENTULUI(CE) NR.834/2007) - SR EN ISO/CEI 17065:2013 - CERTIFICAT ACREDITARE OIC-PE 002

ORGANISM APROBAT DE MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PENTRU INSPECTIE SI CERTIFICARE IN AGRICULTURA ECOLOGICA (CERTIFICARE ECO) - CERTIFICAT DE APROBARE NR.21- COD DE IDENTIFICARE RO-ECO-021

ORGANISM RECUNOSCUT DE ISCC SYSTEM GMBH - INTERNATIONAL SUSTENABILITY & CARBON CERTIFICATION CA ORGANISM DE CERTIFICARE PRIVIND RESPECTAREA CRITERIILOR DE SUSTENABILITATE PENTRU SISTEMELE ISCC EU SI ISCC PLUS - NUMARUL DE IDENTIFICARE ISCC RO 210